top of page

Sofus Ørnstrup Pilehave

"På ASU der lærer man alt det som man ikke vidste man skulle lærer"

I et fjernt rum, på øverste etage under taget på Markvärket i Regstrup, sider en projektmager fra ASU. Blandt gamle møbler, kunst, keramik, vintage tomme ølflasker og et billede af HKH. Maghrete d. 2., sider Sofus, projektmager fra hold 3. Her er Sofus' historie. 

Klik på videoen for at lytte med mens du læser.

Mit navn er Sofus, jeg har et projekt der heder Ungetinget.
Ungetinget det er et nationalt ungdomsråd, for unge i en aldersgruppe der kunne være 13-30. Et ungeråd er et sted, hvor unge kan komme med deres holdninger og tage beslutninger, på lige fod med voksne.

Det ligger også i navnet, at det er en ung kopi af folketinget. Hvordan det konkret ville skulle forankres, er svært at sige, men jeg håber på, at man vil tage ideen fra politisk hold og lave et ungeråd, der har ret til at komme med forslag til folketinget.
Lige nu hvis jeg vil have noget der skal i folketinget, så er der forskellige måder jeg kan gøre det på. 

Jeg kunne demonstrere, jeg kunne skrive mails, osv. Men jeg oplever virkelig, at de gamle klassisk-demokratiske redskaber ikke holder længere. Det ligesom kun de allerfærreste dagsordner som motiverer nok til, at unge samler sig i titusinder for at demonstrere.

 

Og jeg syntes det er ærgerligt at baren skal være så høj for at unge kan blive hørt og taget seriøst. 
At vi skal samle titusinder foran Christiansborg, fremfor at samle 100 unge i et råd, som kan bearbejde de her ting, og også behandle dem politisk og forvaltningsmæssigt måde, som er langt mere hensigtsmæssig og fair, i forhold til, hvordan voksne har adgang til det politiske system.

ASU_camp_Annaklode369_edited.jpg

På et tidspunkt ville vi i Københavns ungeråd, gerne have et bedre indeklima, og generelt mere klimavenlige bygninger, særligt for folkeskolerne. Men det kunne vi ikke, fordi der er anlægsloft.
Det jo vildt nederen. For hvor kan vi gå hen med den klage?
Vi, Københavns Ungeråd, kunne kun bestemme noget der handlede om kommunes budgetter, men være med til at ændre lovgivningen.
På det tidspunkt, kunne jeg heller ikke engang lave et borgerforslag, fordi jeg var for ung.

Og så tænkte jeg, ”nå, men der må vel findes et nationalt ungdomsråd”. Men det gjorde der ikke.
Så lavede jeg en liste over alle mulige ungdomsorganisationer, der kunne have relevans, for et nationalt ungdomsråd dengang.
Men der var ikke nogen organisationer, der havde relevans. 

Fra da du fik tanken med klasselokalet med det klamme indeklima, også din rejse gennem ASU; hvilke øjeblikke (red. På din ASU rejse) har så været skelsættende for dig?

Jeg tror nogle skelsættende øjeblikke i min ASU rejse, har været alle de camps vi har haft. Det har ligesom været opsamlingen på projektet undervejs.
Det har meget sit eget liv, og nogle gange et meget lille liv, og så andre gange fylder det mere. Men på camps bliver det hele samlet op, og vi får overskueliggjort hvad det er vi skal, og hvordan vi kan gøre det, vigtigst af alt.

Har du følt en udvikling i dig selv, en anden form for dannelse, på din rejse her?

Ungdomsøen_©_Jonatan_Nothlev-14[1]_edited.jpg

Jeg føler virkelig jeg har lært meget, og gået igennem en stor udvikling på ASU.
Jeg møder tit i andre sammenhænge voksne mennesker der, sådan siger ”I unge siger altid sådan her, hvorfor gør i ikke bare sådan her?”. Så kommer de med nogle eksempler på, hvad de gør, og hvad de mener er med til at løse klimakrisen, osv.
Og tit ville jeg ikke engang vide, hvor jeg skulle begynde, med de eksempler de kommer med. Men ASU giver mig redskaber til, at gøre ting og lave noget - og rent faktisk få det til at virke.
Det syntes jeg ikke er noget af andre steder, ikke nogen som rammer for vores aldersgruppe i hvert fald. Så er der selvfølgelig, ”learning by doing”, men det kan man bare ikke, uden at der ligesom er nogen der sætter rammerne for det.
Så på den måde så er ASU ligesom en rammesætter, for videre læring.

Så når du siger, at unge også skal have adgang til politik, har du så selv gjort dig nogle tanker om, hvordan det skulle se ud f.eks. om 10 år, hvis unge i en alder af 13-30 også sad og bearbejdede love på samme niveau som dem der sad i folketinget?

Jeg håber at om 10 år, hvis vi har sådan et ungeråd, at der vil tages langt færre dårlige beslutninger.
Lige nu er der Børneråddet, som læser lovforslag eller bliver inviteret til høringer når det drejer sig om politik, der har indflydelse på børn.
Men det er meget teknisk, såsom økonomi i forbindelse med anbringelse af børn. Det rigtig godt at der er nogen der gør det og løfter det ansvar og som er børnenes stemme.
Men, det er ikke børn der sider i børneråddet. 

Jeg møder tit i andre sammenhænge voksne mennesker der, sådan siger:

”I unge siger altid sådan her, hvorfor gør i ikke bare sådan her?” 

"

"

Jeg ved ikke om børneråddet netop egner sig til at være børn, fordi de arbejder på en meget pædagogisk og didaktisk måde. Men der er ikke nogen steder, hvor dels børn og unge, kan komme med decideret ændringsforslag til den politik, som aktivt bliver debatteret. Jeg er helt sikker på, at der findes dagsordner, som unge har tilfælles og som vil kunne blive løftet i et nationalt ungeråd, som lige nu ikke bliver løftet. Der er er dagsordner, som alle ungdomspartier deler, men alligevel ikke er noget man er enig i fra regerings eller politisk hold.

Hvis du havde forstillet dig, uden asu, hvordan havde dit projekt så set ud nu?

Hvis jeg ikke havde haft ASU, tror jeg ikke at mit projekt var kommet meget videre, end det var, inden jeg startede på ASU. Jeg havde jo haft min projekt ide, i nærmest 2 år inden jeg startede på ASU.

Men på ASU lærer man alt det, som man ikke vidste man burde lære. Alt det man ikke ved man bør lære, er det der er sværest at finde ud af selv. Man ved ikke engang, hvor man skal starte.

 

Lige netop med sådan et projekt jeg har, som er mere politisk-mærkesags baseret, så er det bare enormt svært at gå i gang. Man kan godt prøve sig frem, men det er sværere at prøve sig frem med noget, som rent faktisk gælder, end hvis det var en skoleopgave f.eks..

Har du nogle råd til andre unge på din alder der tænker eller har det på samme måde?

Jeg tror mit råd til andre, som også har et projekt i maven, er, at man skal prøve, men man skal også virkelig udnytte sit netværk.

Ungdomsøen_©_Jonatan_Nothlev-115[1]_edited.jpg

Og det tror jeg heller ikke er noget man lære. Der er ikke nogen der fortæller en, hvordan netværk fungerer.
 

Men voksne bruger det jo hele tiden.

Voksne bruger det til at styrer vores land! De trækker på deres netværk, hver dag, rigtig meget.
Selvfølgelig vil det de første gange, man trækker på folks netværk, én selv der får rigtig meget ud af det. Men i fremtiden, vil man selv blive en folk tager fat i, fordi man er i deres netværk. Så det hele skal nok udligne sig med tiden. Men jeg tror det vigtigt, at man måske føler, at man snylter på folk, så er det ikke virkeligheden.

Kan du sætte tre ord på ting som dit projekt kan give i fremtiden?

Demokrati

Medmagt 

Tilgængeliggørelse

"

"

Hvis jeg skulle knytte tre ord til mit projekt så det helt klart demokrati, medmagt – fordi typisk, når en ung agerer magt, så det altid modmagt.

Det sidste er nok tilgængeliggørelse - Mit projekt er jo også at tilgængeliggøre demokratiet for unge, og alle dem, som typisk bliver overset i demokratiet. 


Unge under 30 sider kun på 18% af stemmerne i Danmark. Det synes jeg er meget mærkværdigt, at der er så langt til flertallet.

Er der noget du kan tage med dig fra ASU? Og hvordan ser fremtiden ud for dig selv og dit projekt?

Der er så mange ting jeg vil tage med mig fra ASU.
Jeg tror at det vigtigste, er alt den gode energi vi har fået. Den overskueliggørelse af alt det, der var så uklart før.
Det tror jeg virkelig er vigtigt, når man står et sted som jeg gør, hvor det er ikke bare fucking ligetil at starte noget op.

Også selvom jeg ikke er kommet sindssygt langt med mit konkrete projekt, så har jeg brugt det, jeg har lært på ASU, i mange andre projekter.
Det har jeg også lært nu, at jeg er sådan en projekttype. Jeg har gang i mange ting, som jeg ikke før tænkte som projekter. Men jeg føler at det er bedre, og det rigtige, at se det som projekter og bruge projektviden til at udfører de ting.

 

Nu er ASU ved at være slut. Men, for fremtiden vil jeg blive ved med at bruge det, jeg har lært. Jeg håber at mit projekt, vil blive til noget.

 

Jeg er i hvert fald ikke færdig med det, selvom jeg er færdig på ASU.

bottom of page